Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş

                              Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan/Siirt

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş (bundan sonra “Limak Doğu Anadolu Çimento” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz ilgili kişilere bilgi vermek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 • Çalışanlarımızı,
 • Çalışanlar Adaylarımızı,
 • Stajyerlerimizi,
 • Stajyer Adaylarımızı,
 • Hissedar/ Ortaklarımızı
 • Tedarikçi Yetkililerimizi,
 • Tedarikçi Çalışanlarımızı,
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişileri,
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişilerimizi,
 • Ziyaretçilerimizi,

bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Kimlere ait hangi veriler hangi amaçla toplanmaktadır?

Çalışanlar

 

 

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde Şirket içerisinde çalışanlarımız tarafından ulaşılabilecek platformlarda yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Eski bir Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş çalışanı iseniz işlenen kişisel verileriniz ile ilgili aşağıdaki başvuru yöntemlerini kullanarak bilgi alabilirsiniz.

 

Hissedar/Ortak

 

 

Limak Doğu Anadolu Çimento bünyesindeki hissedar ve ortaklara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece kendilerinin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Limak Doğu Anadolu Çimento eski hissedarı veya ortağı iseniz Limak Doğu Anadolu Çimento’dan aşağıdaki başvuru yöntemlerini kullanarak bilgi alabilirsiniz.

 

Çalışan Adayları

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Ad, Soyad,
 • Doğum Tarihi,
 • Ehliyet Bilgisi,
 • İmza,
 • Cinsiyet,
 • Uyruk Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Kimlik veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz; insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle ve

  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla, elden yapılacak bildirimler veya özel istihdam büroları ile üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Cep Telefonu Numarası,
 • Ev Telefonu Numarası,
 • E-Posta Adresi,
 • Adres Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

İletişim veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz; insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle ve

  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları ile üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Askerlik Durumu Bilgisi,
 • Özgeçmiş (Çalışma Geçmişi ve Detayları, Eğitim Geçmişi ve Detayları),
 • Önceki İşyeri Pozisyon-Unvan Bilgisi,
 • Önceki İşyerindeki Görev Tanımı,
 • Önceki İşyerine İlişkin Bilgiler,
 • Referans Bilgileri,
 • Fotoğraf,
 • LinkedIn ve Kariyer.net Hesap Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Özlük veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle ve

  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları ile üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Bilgisayar Kullanım Bilgisi,
 • Katılım Sağlanan Kurs ve Seminer Bilgileri,
 • Yabancı Dil Bilgisi,
 • İş Deneyimleri (Şirket Adı, Unvan, Görev, İşe Giriş-Çıkış Tarihi, Ayrılma Nedeni)

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Mesleki deneyim veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle ve

  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları ile üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Diğer Bilgiler

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Yeni Bir İşe Başlama Tarihi,
 • Başvurmak İstenilen Bölüm ve Görev Bilgisi,
 • Kariyer Hedefleri,
 • Ücret Beklentisi,
 • Başka Bir Şehirde Çalışma Durumu,
 • Çalışmak veya Staj Yapmak İstediği Limak Çimento Grup İşyerleri,
 • Vardiyalı Çalışma Durumu,
 • Fazla Mesai Yapma Durumu,
 • Gerektiğinde Seyahat Etme Durumu,
 • Hobiler/Kişisel İlgi Alanları

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Diğer veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle ve

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Diğer bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları ile üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Sağlık Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Engellilik Durum Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Sağlık veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6 ncı maddesinin 2. fıkrasında belirtilen

 

 • Açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Taraflar ve Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılacaktır.

 

Stajyerler

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Ad, Soyad,
 • Anne / Baba Adı,
 • T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası,
 • Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi,
 • İmza,
 • Fotoğraf

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Kimlik veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

  Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • E-Posta Adresi,
 • Cep Telefonu Numarası,
 • İletişim Adresi,
 • Ev Telefonu Numarası,
 • İkametgah İlmuhaberi (Yerleşim Yeri Belgesi),
 • Yakının İletişim Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

İletişim veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

  Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Diğer Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Okuduğu Okul ve Bölüme İlişkin Bilgiler

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Diğer veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

  Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Diğer bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Sağlık Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Sağlık raporu,
 • Kan grubu bilgisi,
 • Diğer sağlık bilgileri (Ek 2 İşe Başlama / Periyodik Muayene Formu dâhil)

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Sağlık veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6 ncı maddesinin 2. fıkrasında belirtilen
 • Açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri,
 • CCTV Kayıt Bilgileri

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Fiziksel mekan güvenliği veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz; CCTV cihazları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Banka Hesap Bilgisi

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

 

Finans veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Finans bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Eğitim Bilgileri,
 • Diploma Bilgileri,
 • Gidilen Kurs Bilgileri,
 • Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
 • Sertifikalar

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Mesleki deneyim veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak ve
Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Taraflar ve Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılacaktır.

 

Stajyer Adayı

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Ad, Soyad,
 • Doğum Tarihi,
 • T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası,
 • İmza

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Kimlik veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • E-Posta Adresi,
 • Cep Telefonu Numarası,
 • İletişim Adresi,
 • Yakının İletişim Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

İletişim veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Diğer Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Okuduğu Okul ve Bölüme İlişkin Bilgiler
 • Staj Bilgileri

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Diğer veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Diğer bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Taraflar ve Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılacaktır.

 

Tedarikçi Yetkilisi

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Ad, Soyad,
 • Vergi Kimlik Numarası,
 • İmza Sirküleri,
 • T.C Kimlik Numarası,
 • Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Fotokopisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Kimlik veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ve

  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Cep Telefonu Numarası,
 • E-Posta Adresi,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi,
 • Faks Numarası,
 • İletişim Adresi,
 • İş Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

İletişim veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ve

  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Banka Hesap Bilgileri
 • Fatura Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Finans veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Finans bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Taraflar ve Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile veya iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Hissedar Şirketlerimiz ile paylaşılacaktır.

 

 

Tedarikçi Çalışanı

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Ad, Soyad,
 • Doğum Tarihi,
 • Doğum Yeri,
 • Medeni Hali,
 • T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası,
 • Fotoğraf,
 • SGK Sicil Numarası,
 • Uyruk,
 • Ehliyet Fotokopisi,
 • İmza,
 • Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Fotokopisi,
 • Diploma Fotokopisi,
 • Araç Ruhsat Fotokopisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Kimlik veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Kanunlar açıkça öngörülmesi,

  İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

  İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ve

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • E-Posta Adresi,
 • İletişim Adresi,
 • Faks Numarası,
 • İkametgah İlmuhaberi (Yerleşim Yeri Belgesi),
 • İş Telefon Numarası,
 • Cep Telefonu Numarası,
 • Ev Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

İletişim veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Kanunlar açıkça öngörülmesi,

  İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

  İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ve

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Bordro Bilgileri,
 • İşe Giriş-Çıkış Belgesi Kayıtları,
 • Pozisyon/Unvan Bilgileri,
 • Diploma ve Sertifikalar,
 • Sgk İşe Giriş Bildirgesi/SGK İşten Ayrılış Bildirgesi,
 • Çalışma Geçmişi ve Detayları,
 • İzin (İdari ve Yıllık İzin)

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Özlük veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Kanunlar açıkça öngörülmesi ve

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Sertifikalar,
 • Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
 • Teknik Yeterlilik Bilgisi,

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Mesleki deneyim veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi

  İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Banka Hesap Bilgileri,
 • Maaş, Haciz vb. mali kesintilerle ilgili bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

 

Finans bilgileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Finans bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Sağlık Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Sağlık raporu,
 • Kan grubu bilgisi,
 • Diğer sağlık bilgileri (Ek 2 İşe Başlama / Periyodik Muayene Formu dâhil)

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Sağlık veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6 ncı maddesinin 2. fıkrasında belirtilen
 • Açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Taraflar ve Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile veya iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Hissedar Şirketlerimiz ile paylaşılacaktır.

 

 

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Ad, Soyad,
 • İmza sirküleri,
 • T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası,
 • Vergi Kimlik Numarası,
 • Nüfus cüzdanı/ Kimlik fotokopisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Kimlik veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ve

  Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Cep Telefonu Numarası,
 • E-Posta Adresi,
 • İletişim Adresi,
 • Kayıtlı Elektronik Posta Adresi,
 • Faks Numarası,
 • İş Telefonu Numarası,

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

İletişim veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi,

  Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Fatura Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Finans veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Finans bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Taraflar ve Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile veya iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Hissedar Şirketlerimiz ile paylaşılacaktır.

 

Ziyaretçiler

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Ad, Soyad,
 • Araç Plaka Bilgisi
 • Fotoğraf

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Kimlik veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; ziyaretçi kayıt defteri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Cep Telefonu Numarası,
 • E-posta Adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

İletişim veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; ziyaretçi kayıt defteri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • CCTV Kayıtları
 • Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Fiziksel mekân güvenliği veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Fiziksel mekân güvenliği bilgileriniz; ziyaretçi kayıt defteri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Taraflar ve Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılacaktır.

 

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişiler

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • Ad, Soyad,

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Kimlik veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi

  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Açık rıza hukuki sebebi ve

  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 • E-Posta Adresi,
 • İş Telefonu No,
 • Cep Telefon No,
 • Faks No,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

İletişim veri kategorisi altında yer alan kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi

  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • Açık rıza hukuki sebebi ve

  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, web sitesinden, posta yoluyla ve elden yapılacak bildirimler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Taraflar ve Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılacaktır.

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini dilerse Limak Doğu Anadolu Çimento İlgili Kişi Başvuru Formu  aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan/Siirt adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle limakdoguanadolucimento@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş’ye daha önce bildirilen ve kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@limakdoguanadolucimento.com adresimize göndererek

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.’ye iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvurunun özel nitelikli veriler kapsamında olması durumunda ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Limak Doğu Anadolu Çimento’ya ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınır. 

 

Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.  KVKK kapsamında bilgilendirmemizi içeren Aydınlatma Metni için başlığına tıklayın.
İzin ver
Reddet
X
X